Có những cách kết nối máy in hoá đơn với máy tính nào. Nếu bạn có một hệ thống hay một phương pháp làm việc nào đó khá đặc biệt thì các cách kết nối của máy in hoá đơn với máy chủ ( thường là những chiếc máy tính ). Gọi chúng là máy
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account