Công nghệ triệt lông –  sử dụng công nghệ 360 OPT triệt lông nhanh thế hệ mới, sử dụng những kỹ thuật quét điểm di động liên tục. Công nghệ triệt lông bằng máy triệt lông Giúp loại bỏ tận gốc lông nhanh chóng, đồng thời kết hợp các đầu làm lạnh để các mạch máu co lại, tia
Complete Reading